Ποιος είναι ο ρόλος ενός Λογοθεραπευτή;

Ποιος είναι ο ρόλος του Λογοθεραπευτή;

Στην καθημερινότητά μας όλοι έχουμε έρθει αντιμέτωποι με τον όρο «Λογοθεραπεία».
Γνωρίζουμε όμως ακριβώς με τι ακριβώς ασχολείται ένας Λογοθεραπευτής;
 

Ο Λογοθεραπευτής ασχολείται με την πρόληψη, την αξιολόγηση, τη διάγνωση, τη
θεραπεία και την επιστημονική μελέτη των διαταραχών λόγου, επικοινωνίας, ομιλίας,
φωνής και κατάποσης και σε παιδιά και ενήλικες, ανεξαρτήτως αιτιολογίας.
Η λογοθεραπεία ασχολείται με ένα ευρύ φάσμα διαταραχών και συνεπώς και με
διαφορετικές ηλικιακές ομάδες.


Διαταραχές με τις οποίες ασχολείται η Λογοθεραπεία:
Ο Λογοθεραπευτής αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διεπιστημονικής ομάδας.
Επίσης, συνεργάζεται με τους γονείς, το σχολείο και με άλλους επαγγελματίες με
σκοπό να αποτυπωθούν με ακρίβεια οι δεξιότητες του κάθε παιδιού και οι δυσκολίες
του. Κατά την αξιολόγηση ο λογοθεραπευτής χρησιμοποιεί ειδικές δοκιμασίες
αξιολόγησης, παρατηρεί και καταγράφει ώστε να καθοριστούν οι στόχοι του
προγράμματος παρέμβασης. Από τη λογοθεραπευτική αξιολόγηση θα δημιουργηθεί
ένα θεραπευτικό πρόγραμμα βασισμένο στις δεξιότητες του κάθε παιδιού.