Γνωρίζετε ποια είναι τα 4 είδη προσοχής που υπάρχουν;

 

Αντίληψη Προσοχή Μνήμη Σκέψη Γλώσσα  

Η προσοχή ανήκει στις βασικές λειτουργίες του εγκεφάλου που είναι άμεσα υπεύθυνες για  τον σχηματισμό, τη συγκράτηση, την παραγωγή και τη χρήση της γνώσης. 

Υπάρχουν 4 είδη προσοχής 

  • Επιλεκτική προσοχή Επικέντρωση της προσοχής σε ένα συγκεκριμένο παράγοντα  και ακολούθως στον αποκλεισμό των υπολοίπων.  

Μας βοηθάει να εξασκούμε ένα έργο ακόμα και με παρουσία αρκετών  περισπασμών. Είναι χρήσιμη στην καθημερινότητα μας καθώς με την επιλεκτική  προσοχή μπορεί να είμαστε πολύ αποτελεσματικοί. 

  • Συντηρούμενη ή παρατεταμένη προσοχή Αναφέρεται στη διαρκή αναζήτηση ή  προσοχή ενός ερεθίσματος για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η έλλειψη ύπνου  επηρεάζει με το συγκεκριμένο είδος προσοχής με αποτέλεσμα μειωμένη απόδοση στην καθημερινότητά μας.
  • Διαμοιρασμένη προσοχή ικανότητα του εγκεφάλου να ανταποκρίνεται σε  διαφορετικά ερεθίσματα ή διεργασίες την ίδια χρονική στιγμή. Μας καθιστά πιο  αποτελεσματικούς σε ένα πολυπαραγοντικό περιβάλλον. 
  • Εναλλασσόμενη προσοχή ικανότητα εναλλαγής της εστίασης της προσοχής  ανάμεσα σε δύο, τρία ή περισσότερα ερεθίσματα. 

Στην περίπτωση των παιδιών με αυτισμό έχουμε μια τάση υπερκαταγραφής όλων των  ερεθισμάτων οπότε η ικανότητα εστίασης σε συγκεκριμένο παράγοντα/ερέθισμα καθίσταται  δυσχερής