Δυσορθογραφία

  Η Δυσορθογραφία αποτελεί μια ειδική μαθησιακή δυσκολία που έγκειται στην δυσκολία της εκμάθησης των ορθογραφικών κανόνων του γραπτού λόγου σε επίπεδο γραφής, λέξης, πρότασης, παραγράφου και σύνταξης. Σπάνια συναντάται μόνη της και  πολλές φορές συνυπάρχει με την δυσλεξία ή εμφανίζεται μαζί με άλλες διαταραχές και γι΄ αυτό η διάγνωση της γίνεται από ειδικούς παιδαγωγούς ή …

Δυσορθογραφία Διαβάστε Περισσότερα »