Γνωρίζεις τι είναι η δυσορθογραφία;

March 19, 2022 e-goneis 0

Η Δυσορθογραφία αποτελεί μια ειδική μαθησιακή δυσκολία που έγκειται στην δυσκολία της εκμάθησης των ορθογραφικών κανόνων του γραπτού λόγου σε επίπεδο γραφής, λέξης, πρότασης, παραγράφου […]

Γνωρίζεις τι είναι η δυσγραφία;

March 19, 2022 e-goneis 0

Ο όρος δυσγραφία χρησιμοποιείται για να περιγράψει διαταραχή στην γραπτή έκφραση: τα άτομα δηλαδή αντιμετωπίζουν δυσκολία στο να μετατρέπουν τις σκέψεις τους σε λέξεις στον […]