ΤΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΜΕΝΟ ΣΠΙΤΙ- ΑΠΛΗ, ΣΥΝΘΕΤΗ, ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗ, ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ