Πώς θα μάθει το παιδί μου να κρατάει σωστά το μολύβι; (γραφοκινητικές δυσκολίες)

Πως θα μάθει το παιδί μου να κρατάει σωστά το μολύβι;(γραφοκινητικες δυσκολίες)

Πότε συνήθως ένα παιδί παρουσιάζει ανώριμη λαβή μολυβιού;

  • Όταν το παιδί δεν είχε την κατάλληλη εκπαίδευση στον τρόπο σύλληψης του μολυβιού.
  • Όταν το παιδί πιέστηκε να γράφει με το μη επικρατές χέρι
  • Όταν η αισθητηριακή ανατροφοδότηση (αφή,κίνηση των δακτύλων) δεν συμβαίνει αποτελεσματικά με συνέπεια να μην καταγράφονται σωστά οι κινήσεις για να επιτευχθεί η μάθηση.
  • Όταν το παιδί δεν έχει αναπτύξει τις απαραίτητες δεξιότητες λεπτής κινητικότητας στα χέρια.

Όταν το παιδί ήρθε σε επαφή με όργανα γραφής/ ζωγραφικής σε μικρή ηλικία ενώ δεν είχε προλάβει να αναπτύξει δεξιότητες λεπτής κινητικότητας.

Πως οι ”βοηθητικές λαβές μολυβιού” βοηθούν στην κατάκτηση της ορθής γραφικής λειτουργίας καθώς και την αντιμετώπιση των γραφοκινητικών δυσκολιών;

Πολλά παιδιά στην προσπάθειά τους να μάθουν να γράφουν συχνά αισθάνονται ότι δεν μπορούν να κρατήσουν το μολύβι τους με το σωστό τρόπο ή ότι είναι ανίκανα να αφομοιώσουν τον τρόπο αυτόν. Οι βοηθητικές λαβές μολυβιού επιτρέπουν στα παιδιά να κρατάνε το μολύβι τους με το σωστό τρόπο καθώς μπορούν να μάθουν με το δικό τους ρυθμό και στη συνέχεια να διατηρήσουν την ορθή λαβή μολυβιού. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η όλη διαδικασία μοιάζει με τους βοηθητικούς τροχούς σε ένα ποδήλατο που βοηθούν τόσο εκείνους που μόλις ξεκίνησαν να αφομοιώνουν την γραφική λαβή αλλά και όσους παρουσιάζουν δυσκολίες στην γραφική λειτουργία.

ΒΟΗΤΙΚΕΣ ΛΑΒΕΣ ΜΟΛΥΒΙΟΥ

Μία ειδική λαβή ασκήσεων γραφής  που προσφέρει ένα στήριγμα που ακινητοποιεί το δείκτη και ενθαρρύνει απαλά τα δάχτυλα και το χέρι να έχουν μια ξεκούραστη πρόσφυση στη σωστή θέση για πιάσιμο. Η τριποδική γωνία δημιουργείται αβίαστα, ενισχύεται η σωστή τοποθέτηση των δαχτύλων, παρέχεται μεγαλύτερος έλεγχος και μειώνεται η κόπωση των χεριών.

 Μία ειδική λαβή που περιλαμβάνει διπλή στήριξη και ορθή τοποθέτηση του δείκτη και του αντίχειρα με την κατάλληλη γωνία για μια σωστή θέση για πιάσιμο. Είναι ιδανική για παιδιά που αδυνατούν να κατανοήσουν την ορθή τοποθέτηση των δακτύλων στην επιφάνεια του μολυβιου.

Μία ειδική λαβή που περιλαμβάνει τόσο την διπλή στήριξη και ορθή τοποθέτηση του δείκτη και του αντίχειρα με την κατάλληλη γωνία σε συνδυασμό με την υποστήριξη του παράμεσου ώστε να μειωθεί το πιάσιμο του χεριού απο την κακή λαβή μολυβιού. Είναι ιδανική για παιδιά που επιζητούν την διόρθωση της υπάρχουσας λανθασμένης τοποθέτησης των δαχτύλων τους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις βοηθητικές λαβές μολυβιού επικοινωνήστε μαζί μας στο:

      
Email: greekspecialeducation@gmail.com
               Facebook page: Ειδική Αγωγή