ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ

 

Ο όρος «Νοητική Υστέρηση» (Ν.Υ.) που ακούγεται σήμερα όλο και πιο συχνά παρερμηνεύεται από κάποιους ανθρώπους καθώς μερικοί εξακολουθούν να πιστεύουν ότι τα άτομα με Ν.Υ δεν μπορούν να αποκτήσουν ακαδημαϊκές γνώσεις ή να αυτοεξυπηρετηθούν .Στην πραγματικότητα τα πράγματα είναι αρκετά διαφορετικά…

Ας δούμε Τι σημαίνει «Νοητική Υστέρηση»;

 

Ο όρος «Νοητική Υστέρηση» (Ν.Υ.) που ακούγεται σήμερα όλο και πιο συχνά παρερμηνεύεται από κάποιους ανθρώπους καθώς μερικοί εξακολουθούν να πιστεύουν ότι τα άτομα με Ν.Υ δεν μπορούν να αποκτήσουν ακαδημαϊκές γνώσεις ή να αυτοεξυπηρετηθούν .Στην πραγματικότητα τα πράγματα είναι αρκετά διαφορετικά…

Σύμφωνα με το DSM- 5 (2013), ο όρος Νοητική Υστέρηση έχει αντικατασταθεί από τον όρο «Διανοητική αναπηρία (πνευματική αναπτυξιακή διαταραχή). Το όνομα στην παρένθεση δηλώνει ότι είναι μια  διαταραχή με έναρξη κατά τη διάρκεια της περιόδου της ανάπτυξης.  Περιλαμβάνει βλάβες στις γενικές νοητικές ικανότητες που επηρεάζουν την προσαρμοστική λειτουργία του ατόμου σε τρεις τομείς, ή περιοχές- στο γνωστικό επίπεδο, στο κοινωνικό επίπεδο και σε πρακτικό επίπεδο

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ

Γενικά, τα χαρακτηριστικά των ατόμων με Νοητική Υστέρηση ποικίλουν από άτομο σε άτομο. Κάποια γενικά χαρακτηριστικά παρατίθενται στην συνέχεια:

  • Δυσκολία να συγκρατηθούν πληροφορίες στη βραχύχρονη μνήμη
  • Οι μεταγνωστικές στρατηγικές ή στρατηγικές εκτελεστικού ελέγχου, όπως επανάληψη ή οργάνωση πληροφοριών δεν τείνουν να χρησιμοποιούνται
  • Οι μαθητές με Νοητική Υστέρηση χαρακτηρίζονται από πιο αργό ρυθμό μάθησης συγκριτικά με τυπικώς αναπτυσσόμενους συνομηλίκους
  • Δυσκολία γενίκευσης και διατήρησης νεοαποκτηθέντων  γνώσεων και δεξιοτήτων
  • Σημαντικά ελλείμματα στην προσαρμοστική συμπεριφορά
  • Αδυναμία στις δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης και στις κοινωνικές σχέσεις,ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ

Στην κατηγορία της ήπιας νοητική στέρησης ( εκπαιδεύσιμοι ) κατατάσσεται το 85% των ατόμων με νοητική υστέρηση. Τα παιδιά με νοητική υστέρηση μπορεί να παρουσιάζουν σημαντικά ελλείμματα στην σχολική τους επίδοση. Είναι πιθανόν να παρουσιάσουν ελαφρές διαταραχές του λόγου ή της ομιλίας Η διάκριση των παιδιών με ήπια νοητική υστέρηση από τα τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά δεν είναι εύκολη κατά την πρώιμη ηλικία. Γίνεται εμφανής αργότερα, στο σχολείο ή ακόμα και κατά την προσχολική περίοδο, κατά την οποία αναμένεται εξέλιξη των κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων. Είναι πιθανό να γίνουν ανεξάρτητοι ή ημιανεξάρτητοι ενήλικες.

Τα παιδιά με μέτρια νοητική υστέρηση (ασκήσιμοι) ανήκουν στο 10% και εμφανίζουν σημαντικές καθυστερήσεις κατά τη διάρκεια των προσχολικών χρόνων. Παρουσιάζουν περισσότερα προβλήματα στην ακοή, στην όραση, στο λόγο και στην ομιλία όπως δυσκολίες άρθρωσης, απλουστευμένο λεξιλόγιο, χαμηλό επίπεδο κατανόησης εννοιών, δυσκολία στην ακουστική διάκριση, αδυναμία στη γραμματικο-συντακτική δομή κ.α. Καταφέρνουν, να κατακτήσουν τις βασικές σχολικές δεξιότητες, όπως ανάγνωση, γραφή απλών φράσεων ή μικρών κειμένων ή εκτέλεση  απλών αριθμητικών πράξεων. Στον κοινωνικό τομέα μπορούν, να αποκτήσουν δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης, να ντύνονται ,να τρώνε κ.α.

Τα παιδιά με σοβαρή νοητική υστέρηση (3-4%) εμφανίζουν συναισθηματικές διαταραχές εγκεφαλική παράλυση, απώλεια ακοής ή όρασης, σημαντικά προβλήματα σε φυσική και ή κινητική ανάπτυξη .Χαρακτηρίζονται από σοβαρές  αδυναμίες, φτωχή κινητική ανάπτυξη και ελάχιστη ομιλία προσχολικά. Μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν μερικώς και ακόμη και ως ενήλικες είναι απαραίτητη η εποπτεία τους

Στην βαριά νοητική υστέρηση (1-2%) τα πιο πολλά παιδιά έχουν δυνατότητα βελτίωσης της αυτοεξυπηρέτησης τους, της κινητικής ανάπτυξης, και των επικοινωνιακών δεξιοτήτων με κατάλληλη παρέμβαση και εκπαίδευση.

 Για απορίες και πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας

 

al.kalentzis@gmail.com

Eιδικός Παιδαγωγός

 (αποφοιτος του τμήματος ΦΠΨ τομέας ψυχολογίας)