Συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση και δοκιμάστε το πρώτο μάθημα

ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ Σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό της Ε.Ε. 679/2016 για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, χρειαζόμαστε τη ρητή συγκατάθεσή σας για να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να πράξουμε τα δέοντα αναφορικά με τον σκοπό της επικοινωνίας μας.   Πηγή Πληροφόρησης Το γραφείο μας συλλέγει τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα ΜΟΝΟ από εσάς προσωπικά με βάση τις προσκομιζόμενες από εσάς πληροφορίες και έγγραφα.   Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε. Όνομα, επώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, ιατρικά δεδομένα και γενικώς δεδομένα που εσείς οι ίδιοι προσκομίζετε, προκειμένου για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο μας επισκέπτεστε.   Διαβίβαση δεδομένων ΔΕΝ θα διαβιβάσουμε, εκχωρήσουμε, πουλήσουμε ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο διαθέσουμε με ή χωρίς αντάλλαγμα  τα παραπάνω δεδομένα σας, σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή σας.   Χρόνος επεξεργασίας Η ιστιοσελίδα μας θα συλλέγει, αποθηκεύει και εν γένει επεξεργάζεται τα παραπάνω δεδομένα σας για χρονικό διάστημα 20 ετών, με τη δυνατότητα ανανέωσης.   Τα δικαιώματά σας Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή την παρούσα συγκατάθεσή σας, στο σύνολο ή εν μέρει. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της. Επιπλέον, έχετε όλα τα δικαιώματα, όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισμό και συγκεκριμένα: Δικαιούστε να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, όπως περιγράφονται παραπάνω, που τηρεί, διαθέτει και επεξεργάζεται το γραφείο μας. Δικαιούστε να ζητήσετε την επικαιροποίηση των προσωπικών σας δεδομένων. Δικαιούστε να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας από τα αρχεία του γραφείο μας, εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη για την επιδίωξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεγεί. Δικαιούστε να ζητήσετε τον περιορισμό της χρήσης δεδομένων σας σύμφωνα με το άρθρο 18 του Κανονισμού. Δικαιούστε να λαμβάνετε τα δεδομένα που έχετε παράσχει. Για οποιοδήποτε θέμα μπορείτε να απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων , κ. Καλέντζη Αλέξανδρο ( κιν. 6981891373). Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε κάποια από τα δικαιώματά σας, μας στέλνετε το αίτημά σας στο email  μας (Φόρμα Επικοινωνίας) και  η ιστιοσελίδα μας θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για να ικανοποιήσει το αίτημά σας εντός 30 ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης,  ενημερώνοντας γραπτώς για την ικανοποίησή του, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισιάς 1-3, Τ.Κ. 115-23, www.dpa.gr). Σας ευχαριστούμε.

 Για οποιαδήποτε απορία έχετε μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!

info@e-goneis.gr

 6981891373