ΔΥΣΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ

Η Δυσορθογραφία αποτελεί μια ειδική μαθησιακή δυσκολία που έγκειται στην δυσκολία της εκμάθησης των ορθογραφικών κανόνων του γραπτού λόγου σε επίπεδο γραφής, λέξης, πρότασης, παραγράφου και σύνταξης. Σπάνια συναντάται μόνη της και  πολλές φορές συνυπάρχει με την δυσλεξία ή εμφανίζεται μαζί με άλλες διαταραχές και γι΄ αυτό η διάγνωση της γίνεται από ειδικούς παιδαγωγούς ή εξειδικευμένους ψυχολόγους. 
Ποια είναι τα συμπτώματα της δυσορθογραφίας ;
 
Η δυσκολία στην εφαρμογή των γραπτών γραμματικών κανόνων μπορεί να κάνει την εμφάνιση της στις παρακάτω περιπτώσεις :

 

 •                      Tα παιδιά γράφουν την ίδια λέξη ή φράση στο κείμενο με διαφορετικό τρόπο    ( π.χ  στώμα αντί για στρώμα)
 
 • ·        Αντικατάσταση γραμμάτων με συγγενικά που μοιάζουν μεταξύ τους ( π.χ έξα αντί για έξι)
 • ·        Αντιστροφή γραμμάτων  συλλαβών και λέξεων  ( π.χ  έστι αντί για έτσι) 
 • ·        Ξεκινούν μια καινούργια πρότασης με απουσία κεφαλαίου γράμματος 
 • ·        Δεν χρησιμοποιούν τόνους ή κάνουν λανθασμένη χρήση τους
 • ·        Κάνουν ορθογραφικά λάθη σε βασικούς κανόνες 
 • ·        Ενώνουν δύο λέξεις σε μία ή χωρίζουν στην μέση μία λέξη ( πχ δικόμου ή ορθο γραφια) 
 • ·        Προσθέτουν επιπλέον φθόγγους ή συλλαβές ( π.χ παπαραπανω)
 • ·       Κάνουν λάθη στην χρήση των γραμμάτων –υ –φ –β (πχ εφτυχία αντί για ευτυχία ) 
 • ·        Κάνουν συντακτικά λάθη και παρουσιάζουν σημαντική αδυναμία αυτοδιόρθωσης
 
Ποιοι είναι οι τρόποι αντιμετώπισης της δυσορθογραφίας ;
 
Εκείνοι που πρέπει να αναλάβουν την αξιολόγηση της κατάστασης του παιδιού είναι ειδικοί παιδαγωγοί, ψυχολόγοι και λογοθεραπευτές ώστε να δημιουργήσουν ένα εξατομικευμένο σχέδιο δράσης. Κάποιες από τις στρατηγικές για την αντιμετώπιση της δυσγραφίας είναι οι εξής :
 
 
 • ·        Προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε την ορθογραφική μνήμη σημειώνοντας άμεσα τα λάθη του μαθητή με σκοπό να τα συγκρατήσει στην μνήμη του.
 • ·        Αποκωδικοποιούμε φωνολογικά την λέξη και κάνουμε εικονική αναπαράσταση σαν να την βλέπουμε σε μια οθόνη.
 • ·        Εξασκούμε την αντιγραφή. Αρχικά  βρίσκουμε την ιδιαιτερότητα των λέξεων και στην συνέχεια βάζουμε το παιδί να τις αναπαράγει τελειώνοντας με αυτοδιόρθωση.
 • ·        Δημιουργούμε ένα περιορισμένο αριθμό λέξεων εκμάθησης με κοινή θεματική δομή.
 • ·        Δίνουμε ασκήσεις με κενά για συμπλήρωση καθώς και ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
Για απορίες και πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας
 
 
info@e-goneis.gr