Γνωρίζετε για το διάσημο πείραμα προσοχής του “αόρατου γορίλα”;

Ο όρος “αόρατος γορίλλας” προέρχεται από ένα πείραμα του Simons Daniel που έγινε το 1999 αναφορικά με την αντίληψη που έχει ο άνθρωπος για τον χώρο που τον περιβάλλει. Πιστεύουμε ότι βλέπουμε και αντιλαμβανόμαστε συνεχώς ότι υπάρχει μέσα στο άμεσο περιβάλλον, όμως αυτό είναι μια ψευδαίσθηση. Στην πραγματικότητα όμως λόγω της επιλεκτικής προσοχής μας διαφεύγουν πολλά ερεθίσματα και μάλιστα δεν καταλαβαίνουμε πόσα από αυτά τα ερεθίσματα χάνουμε.

Μπορείτε να δοκιμάσετε το πείραμα του Simons Daniel παρακολουθώντας τα παρακάτω βίντεο!

Το 50 % των ανθρώπων δεν παρατήρησαν τον γορίλα
Στο παρακάτω βίντεο μπορείτε να παρακολουθήσετε μια εξαιρετική ομιλία του Simons
Daniel στο TEDx σχετικά με την εντύπωση που μάς δίνει συνεχώς ο εγκέφαλος ότι
επεξεργάζεται τα πάντα ενώ μπορεί να μην παρατηρούμε κάτι προφανές.