Γνωρίζεις τι είναι η δυσγραφία;

 

Ο όρος δυσγραφία χρησιμοποιείται για να περιγράψει διαταραχή στην γραπτή έκφραση: τα άτομα δηλαδή αντιμετωπίζουν δυσκολία στο να μετατρέπουν τις σκέψεις τους σε λέξεις στον γραπτό λόγο. Για τα παιδιά ή τους ενήλικους που έχουν αυτού του είδους την δυσκολία, η προσπάθεια να γράψουν μία έκθεση αποτελεί πολύ επίπονη διαδικασία και μπορεί να δυσκολεύονται σε μεγάλο βαθμό στο να σχηματίσουν σωστές (με βάση τους κανόνες γραμματικής) προτάσεις ή παραγράφους.

 

Όταν η δυσγραφία σχετίζεται με την δυσλεξία τότε υπάρχουν τα εξής συμπτώματα:

 • Τα δάχτυλα είναι στριμωγμένα μεταξύ τους όταν πιάνουν το μολύβι ή το στυλό ή το άτομο τα πιάνει με έναν ασυνήθιστο (δικό του) τρόπο.
 • Yπάρχουν στο γραπτό του πολλές στραβές γραμμές ή συχνά σβησίματα και μουτζούρες.
 • Aσυνέπεια στην γραφή με ανακατεμένα κεφαλαία και μικρά γράμματα, κάποια γράμματα είναι καλλιγραφικά και άλλα όχι, άλλα γράμματα είναι μικρότερα κι άλλα μεγαλύτερα, έχουν ακανόνιστο σχηματισμό ή κλίση.
 • Kολλάει τις λέξεις μεταξύ τους και δεν αφήνει τα απαιτούμενα κενά.
 • Το άτομο έχει δυσκολία στο να γράφει πάνω στις γραμμές του τετραδίου ή μέσα στα περιθώρια.
 • Το άτομο γράφει πολύ αργά και κουράζεται εύκολα.
 • Κακός γραφικός χαρακτήρας.

Οι μαθητές που έχουν δυσγραφία συχνά έχουν προβλήματα όσον αφορά την ακολουθία ή αλλιώς αλληλουχία. Σε αυτή την περίπτωση εμφανίζονται προβλήματα αντίληψης με την εξής συμπτωματολογία:

 • αντιστροφή γραμμάτων/ αριθμών (π.χ. 42 αντί για 24)
 • γράφουν λέξεις ανάποδα
 • γράφουν γράμματα χωρίς κάποια λογική σειρά
 • έχουν έναν πολύ πρόχειρο (κακό) γραφικό χαρακτήρα
 • μπορούν επίσης να δυσκολεύονται στην επεξεργασία πληροφοριών με βάση την αλληλουχία ή την ορθή λογική.

   

Για απορίες και πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας

info@e-goneis.gr