Γνωρίζεις πώς η βαρηκοΐα μπορεί να επηρεάσει την άρθρωση του παιδιού;

Τι εννοούμε με τον όρο Βαρηκοΐας; 

Με τον όρο βαρηκοΐα περιγράφουμε τη μειωμένη ακουστική ικανότητα με  αποτέλεσμα η επικοινωνία να καθίσταται σε ορισμένες περιπτώσεις δυσχερής.

Σημάδια Βαρηκοΐας σε βρέφη από 6 έως και 12 μηνών 

  • Δεν τρομάζει στο άκουσμα ενός δυνατού, ξαφνικού θορύβου Δεν ενθουσιάζεται με παιχνίδια που κάνουν ήχους
  • Δεν στρέφει το κεφάλι του όταν φωνάζουν το όνομά του

Ποιοι είναι οι βαθμοί βαρηκοΐας; 

Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζονται τα φωνήματα και οι ήχοι της ανθρώπινης  ομιλίας ανά συχνότητα. Τα φωνήματα τα οποία απεικονίζονται στο ακοόγραμμα 

συνθέτουν το σχήμα της μπανάνας, γι’ αυτό το λόγο η συγκεκριμένη περιοχή  ονομάζεται Banana Speech! 

Έχοντας την συγκεκριμένη εικόνα σαν «οδηγό» μπορούμε να δούμε, σε περίπτωση  βαρηκοΐας, ποιες συχνότητες πιθανόν έχουν επηρεαστεί. Επίσης, μπορούμε να  εντοπίσουμε αν η απώλεια ακοής συγκεκριμένων συχνοτήτων θα επηρεάσει την  εκφορά ενός φωνήματος καθώς αν το παιδί δεν ακούει σωστά, για παράδειγμα το  φώνημα σ ή /s/ πιθανόν να παρουσιάσει δυσκολία και στην ορθή άρθρωσή του. 

Πώς γίνεται όμως η διάγνωση της βαρηκοΐας; 

Χρειάζεται να γίνει ένας πλήρης ακοολογικός έλεγχος από εξειδικευμένο  Ωτορινολαρυγγολόγο.  

Ο έλεγχος ακοής περιλαμβάνει το ακοόγραμμα, το τυμπανόγραμμα και τα ακουστικά  αντανακλαστικά με σκοπό να βρεθεί ο τύπος και ο βαθμός της βαρηκοΐας. Στην  συνέχεια θα προταθούν οι κατάλληλες θεραπευτικές λύσεις. 

Ενδεικτικές λύσεις αποκατάστασης της ακοής 

  1. Ακουστικό Βαρηκοΐας

2. Κοχλιακό εμφύτευμα σε σοβαρή βλάβη στο εσωτερικό του αυτιού